Console Application IF-ELSE uygulaması1

Programınızı yükledikten sonra çalıştırarak deneme ismini verin ve next yaparak açın. Daha sonra resimde gördüğünüz gibi kodları yazın. Burada "sayi"'ya ekrana yazılan rakamı atıyoruz. Daha sonrada girilen sayı her ne olursa ona göre seçenekleri kontrol etmesi sağlanıyor.(else if ile). Ve eğer doğru rakam harici Bir rakam veya harf/sembol vs... girilirse en son "else" ile tanımlı olmadığını belirtiyoruz. Deneyin...'

Resmi Büyütün

Console Application IF-ELSE uygulaması2

Resimde gördüğünüz gibi kodları yazın. Atama işlemi ile Burada "sayi"'ya ekrana yazılan rakamı atıyoruz. Daha sonrada girilen sayı her ne olursa ona göre seçenekleri kontrol etmesi sağlanıyor.(else if ile). Ve eğer doğru rakam harici Bir rakam veya harf/sembol vs... girilirse en son "else" ile tanımlı olmadığını belirtiyoruz. Burada tek fark en başta girilebilecek sayı grubunu belirtiyoruz....Deneyin...'

Resmi Büyütün

Console Application IF-ELSE uygulaması3

Aynı uygulamamızda bu sefer "netice" isimli bir değişken daha yaratıyoruz ve girilen rakama göre hangi else if grubu veya else sonucu çıkarsa bunu netice'ye atayacak ve en son satırda çıkan sonucun yazılması isteniyor. En sonda işlem bitince sonucu göster Console.WriteLine(sonuc); ve console.ReadLine(netice); satırı ekranda kalmasını sağlıyor. Deneyiniz...

Resmi Büyütün

Console Application IF-ELSE uygulaması4

Aynı uygulamamızda yine "netice" isimli bir değişken daha yaratıyoruz ve girilen rakama göre hangi else if grubu veya else sonucu çıkarsa bunu netice'ye atayacak ve en son satırda çıkan sonucun yazılması isteniyor. En sonda işlem bitince sonucu gösterir. Burda her bölümdeki ifadeler tek satır olduğundan istersek "{ }"" ' leri kaldırabiliriz. Deneyiniz...

Resmi Büyütün

Console Application IF-ELSE uygulaması5

Bu uygulamada basit bir if-else uygulaması yapalım. aranan rakam 1234 5678 9 ve kullanıcıdan bir rakam isteniyor, Kullanıcı giriş için bunu doğru girerse TEBRİK, yanlış girerse HATALI mesajı en son satırda yazdırılıyor. Burada alternatif seçenekler olmadığı için sadece IF ve ELSE yeterlidir. (else-if'ler kullanılmamıştır.) Deneyiniz...

Resmi Büyütün

Console Application IF-ELSE uygulaması6

Bu uygulamada basit bir if-else uygulaması yapalım. aranan rakam 1234 5678 9 ve kullanıcıdan bir rakam isteniyor, Kullanıcı giriş için bunu doğru girerse TEBRİK, yanlış girerse HATALI mesajı en son satırda yazdırılıyor. Ayrıca skop denilen her bölüme de ayrıca hangi bölümü verecekse yazı rengini de değiştirerek vermesi istenmiştir.

Resmi Büyütün

Console Application IF-ELSE uygulaması7

Bu uygulamada basit bir if-else uygulaması yapalım. aranan rakam 1234 5678 9 ve kullanıcıdan bir rakam isteniyor, Kullanıcı giriş için bunu doğru girerse TEBRİK, yanlış girerse HATALI mesajı en son satırda yazdırılıyor. Bu sefer hatalı giriş yaptığımızda "else" skop'u çalışır ve yazının rengini KIRMIZI yaparak sonucu verir.

Resmi Büyütün

Console Application IF-ELSE uygulaması8

aranan rakam 1234 5678 9 ve kullanıcıdan bir rakam isteniyor, Kullanıcı giriş için bunu doğru girerse TEBRİK, yanlış girerse HATALI mesajı en son satırda yazdırılıyor. Bu sefer hatalı giriş yaptığımızda "else" skop'u çalışıyor ve rengi arka planı KIRMIZI , yazıyı BEYAZ yaparak sonucu verir.

Resmi Büyütün

C-SHARP Uygulamalarında Bazı Açıklamalar1

Bu yansıda C-Sharp programının çalıştırılması esnasında kullanılan bazı kısa yollar ve arka plan programların görev ve açıklamalarını okuyarak bilgi sahibi olmanızı istiyorum. En önemli konu ise çalışmaları dışarı aktarmadan önce program içerisindeyken "F5" ile çalıştırılarak testlerinin yapılması sağlanmaktadır.

Resmi Büyütün

C-SHARP Uygulamalarında Bazı Açıklamalar2

Bu yansıda C-Sharp programındaki değişkene atama şekilleri, kullanılan aritmetik operatörler ve kullanım şekilleri örnekler ile açıklanmıştır. Değişken program hazırlanırken blok halinde çalıştığından her seferinde değişken atamak yerine en üst seviyede bir değişken atanarak alttaki tüm skoplarda geçerli olmasını sağlamaktır.

Resmi Büyütün

C-SHARP Uygulamalarında Bazı Açıklamalar3

Bu yansımızda sizlere "integer -int" değişkeni hakkında açıklamalar verdim. Integer Tam sayı değerleri içerisinde tutmaktadır. Program çalıştığı sürece bu değer saklanır. Değer ataması "int=25;" şeklinde yapılır ve artık 25 değerini almıştır. Ve en sonda mutlaka ";" konulmalıdır. Ayrıca BIT kavramı hakkındaki açıklamayı da okuyunuz...

Resmi Büyütün

C-SHARP Uygulamalarında Bazı Açıklamalar4

Programlar hazırlanırken defalarca kullanılabilmeleri için değerler değişkenlere atanmaktadır. Bu değişkenlere ait liste bu yansıda mevcuttur. Burada detayı verilen "string" değişkeni text içerir, sayı değil. Yani "string="kıvanç"; şeklinde yazılır ve mutlaka TIRNAK içerisine alınır. Ayrıca en sonda mutlaka ";" konulmalıdır.

Resmi Büyütün

Console Application SWITCH-CASE uygulaması9

Bu yansıda IF-ELSE uygulamasına benzeyen başka bir eğer çalışması olan "SWITCH-CASE" uygulamasını verdim. Burada yine kullanıcıdan bir değer girmesi isteniyor ve bu değer "switch"'e ekleniyor sonra da bu değerin case'ler ile hangisi ise yazdırılması isteniyor. Her case skop'u sonunda mutlaka "break;" kullanılması gereklidir ki devam etmesin. Deneyiniz...

Resmi Büyütün

Console Application SWITCH-CASE uygulaması10

Bu yansıda Kullanıcıdan yine bir değer isteniyor. Bu değer switch'e aktarılıyor ve skoplarda arama başlıyor. Ancak burada farklı olarak farklı rakam grupları için farklı sonuçlar kategorilendiriliyor. En son olarak hiçbiri değilse "default" skobunda yazanı göster diyoruz. "Console.ReadLine()" eklenmesi sebebi ise sonucun ekranda kalmasını sağlamak içindir. Deneyiniz...

Resmi Büyütün

Console Application SWITCH-CASE uygulaması11

Bu yansıda Burada yine farklı rakam grupları için farklı sonuçlar kategorilendiriliyor. En son olarak hiçbiri değilse "default" skobunda yazanı göster diyoruz. Ve girilen değer çok farklı olunca sadece default çalıştırılıyor."Console.ReadLine()" ile sonucun ekranda kalmasını sağlamak içindir. Deneyiniz...

Resmi Büyütün

Console Application FOR Döngüsü uygulaması12

IF-ELSE veya SWITCH-CASE ile bir program yapılırken binlerce satır yazılması gerekeceği için bu sorunu döngüler ile çözebiliyoruz. Yansıda sayı 0'dan başlıyor ve 1'er artarak 1001'e kadar sayı görüntülüyor. Ve bunu yazdırıyor. Bunun için 1000 tane If-Else kullanmak gerekecekti. Skop içerisinde de bunları atanan "sayi" ifadesi başına ifade ekleyerek yazdırtıyoruz. Deneyin...

Resmi Büyütün

Console Application FOR Döngüsü uygulaması13

Yansıda sayı 0'dan başlıyor ve 1'er artarak 1001'e kadar sayı görüntülüyor. Arttırmayı skop içerisinde de verdirebiliriz. Ve bunu yazdırıyor. Skop içerisinde de bunları atanan "sayi" ifadesi başına ifade ekleyerek yazdırtıyoruz.Döngü için kullanılan yapı bu şekilde kullanılır. Eğer bir son vermezsek (örneğin sayi 1001'den küçük gibi..) Döngü sürekli dönerdi. Deneyin...

Resmi Büyütün

Console Application FOR Döngüsü uygulaması14

Yansıda sayı 0'dan başlıyor ama bu sefer sayıya 10'ar eklenerek 1001'e kadar görüntülüyor. sayi=sayi+10 ifadesi bunu sağlıyor. Ve bunu yazdırıyor. Skop içerisinde de bunları atanan "sayi" ifadesi başına ifade ekleyerek yazdırtıyoruz.Döngü için kullanılan yapı bu şekilde kullanılır. Her dönüşte sayı değeri 10 artacak ve 1000'de bitecektir. Deneyin...

Resmi Büyütün

Console Application FOR Döngüsü uygulaması15

Yansıda sayı 0'dan başlıyor ama bu sefer sayıya 10'ar eklenerek 1001'e kadar görüntülüyorduk. Ama burada FOR içerisine birde IF ekleniyor ve değer 500'e eşit olduğu zaman "break;" yap yani kes ve çık dedik. Ve bunu yazdırıyor. Skop içerisinde de bunları atanan "sayi" ifadesi başına ifade ekleyerek yazdırtıyoruz.Döngü için kullanılan yapı bu şekilde kullanılır. Her dönüşte sayı değeri 10 artacak ve 500'de bitecektir. Deneyin...

Resmi Büyütün

Console Application FOR Döngüsü uygulaması16

Yansıda sayı 0'dan başlıyor ama bu sefer sayıya 1'er eklenerek 10'a kadar görüntülenecek. Ama yine FOR içerisine birde IF ekleniyor ve değer 8'e eşit olduğu zaman "break;" yap yani kes ve çık dedik. Ve bunu yazdırıyor. Skop içerisinde de bunları atanan "sayi" ifadesi başına ifade ekleyerek yazdırtıyoruz.Döngü için kullanılan yapı bu şekilde kullanılır. Her dönüşte sayı değeri 1 artacak ve 8'de bitecektir. Deneyin...

Resmi Büyütün

Console Application FOR Döngüsü uygulaması17

Yansıda sayı 0'dan başlıyor ama bu sefer sayıya 2'şer eklenerek 10'a kadar görüntülenecek. Ama yine FOR içerisine yine IF var ve değer 8'e eşit olduğu zaman "break;" yap yani kes ve çık dedik. Ve bunu yazdırıyor. Skop içerisinde de bunları atanan "sayi" ifadesi başına ifade ekleyerek yazdırtıyoruz.Döngü için kullanılan yapı bu şekilde kullanılır. Her dönüşte sayı değeri 1 artacak ve 8'de bitecektir. Deneyin...

Resmi Büyütün

Console Application FOR Döngüsü uygulaması18

Yansıda önce "a" değerine "1" veriyoruz. Sonra FOR döngüsünde artık atama yapmadan sadece uzunluğunu ve kaçar artacağını belirtiyoruz. Yani 10'a kadar 1'er artacak. Sonra skop içerisinde bunları göstermesini istiyoruz. Ve işlem bittikten sonra da PROGRESS OVER yazmasını istiyoruz. Deneyin...

Resmi Büyütün

Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Resmi Büyütün

Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Resmi Büyütün

Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Resmi Büyütün

Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Resmi Büyütün

Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Resmi Büyütün

Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Resmi Büyütün

Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Resmi Büyütün

Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Resmi Büyütün

Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Resmi Büyütün

Sıfırdan İleri Seviye Web Programlama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Resmi Büyütün